LAJMET tes2

Edhe garuesit e badmintonit, Baton Haxhiu e Fijona Mustafa nisën sot garat në Festivalin Olimpik Evropian për të Rinj EYOF 2022 Banska Bystrica. Garat e badmintonit zhvillohen në grupe. Haxhiu…

Continue ReadingLAJMET tes2

LAJMET test

Edhe garuesit e badmintonit, Baton Haxhiu e Fijona Mustafa nisën sot garat në Festivalin Olimpik Evropian për të Rinj EYOF 2022 Banska Bystrica. Garat e badmintonit zhvillohen në grupe. Haxhiu…

Continue ReadingLAJMET test

LAJMET test3

Edhe garuesit e badmintonit, Baton Haxhiu e Fijona Mustafa nisën sot garat në Festivalin Olimpik Evropian për të Rinj EYOF 2022 Banska Bystrica. Garat e badmintonit zhvillohen në grupe. Haxhiu…

Continue ReadingLAJMET test3

LAJMET test5

Edhe garuesit e badmintonit, Baton Haxhiu e Fijona Mustafa nisën sot garat në Festivalin Olimpik Evropian për të Rinj EYOF 2022 Banska Bystrica. Garat e badmintonit zhvillohen në grupe. Haxhiu…

Continue ReadingLAJMET test5

LAJMET test4

Edhe garuesit e badmintonit, Baton Haxhiu e Fijona Mustafa nisën sot garat në Festivalin Olimpik Evropian për të Rinj EYOF 2022 Banska Bystrica. Garat e badmintonit zhvillohen në grupe. Haxhiu…

Continue ReadingLAJMET test4

LAJMETtest7

Edhe garuesit e badmintonit, Baton Haxhiu e Fijona Mustafa nisën sot garat në Festivalin Olimpik Evropian për të Rinj EYOF 2022 Banska Bystrica. Garat e badmintonit zhvillohen në grupe. Haxhiu…

Continue ReadingLAJMETtest7

LAJMET testtt

Edhe garuesit e badmintonit, Baton Haxhiu e Fijona Mustafa nisën sot garat në Festivalin Olimpik Evropian për të Rinj EYOF 2022 Banska Bystrica. Garat e badmintonit zhvillohen në grupe. Haxhiu…

Continue ReadingLAJMET testtt

LAJMET

Edhe garuesit e badmintonit, Baton Haxhiu e Fijona Mustafa nisën sot garat në Festivalin Olimpik Evropian për të Rinj EYOF 2022 Banska Bystrica. Garat e badmintonit zhvillohen në grupe. Haxhiu…

Continue ReadingLAJMET